Muzieklessen op maat

MUZIEKLESSEN

Je kunt via onze Harmonie individueel, in duo of in groepsverband muziekles krijgen op elk instrument. We stimuleren alle muzikanten om muziekles te blijven nemen, ook als je al in een orkest speelt. Zo blijf je je muzikaal en technisch ontwikkelen.

Voor gerichte vragen, neem svp contact met ons op via info@harmoniehaarsteeg.nl

Blazersklas en slagwerkklas

Als je zelf graag een instrument wilt gaan bespelen, dan zijn er verschillende mogelijkheden binnen onze harmonie. Je kunt meedoen met de blazersklas, waarbij je laagdrempelig met elkaar de eerste beginselen van muziekspelen leert. Hiervoor kun je een instrument lenen bij ons, als dit instrument voorradig is. In de blazersklas kun je ook diverse instrumenten uit proberen om te bekijken welke het best bij je past.

Bij voldoende belangstelling is dit ook mogelijk in de slagwerkklas.

Let's make music

Muziek maakt slim 

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.
Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.
Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.