CONTRIBUTIE

JEUGDLID

De contributie voor een jeugdlid bedraagt € 77,- per jaar. 

VOLWASSENE

Het tarief voor een volwassene is jaarlijks € 130,-