Opleiding

Muziek luisteren is leuk, muziek maken is leuker, samen muziek maken is het leukst!

 

Schoolprojecten

Via het fonds voor cultuurparticipatie verzorgen we op basisscholen de Vlechter en de Bussel muziekonderwijs. Muziekdocenten Merel Levink en Beppie Schalken geven muziekles in alle groepen. Bovendien maken zij lesbrieven en coachen zij de leerkrachten. Deze deskundigheidsbevordering van de leerkrachten heeft als bedoeling dat na drie jaar de school grotendeels op eigen benen staat wat betreft muziekonderwijs.

We zetten ook onze schouders onder kortdurende projecten en workshops. Zo leveren we jaarlijks een bijdrage aan de Cultour, de cultuurkaravaan die in september diverse scholen aandoet.

Op de Lambertusschool zijn we jaarlijks present met enkele muzieklessen in diverse klassen. We geven er ook naschools diverse workshops, zoals op slagwerk en pBone. In 2019 staat onze muzikale inzet in het teken van de kunstweken op deze school.

 

Blazersklas en slagwerkklas

Als je zelf graag een instrument wilt gaan bespelen, dan zijn er verschillende mogelijkheden binnen onze harmonie. Je kunt meedoen met de blazersklas, waarbij je laagdrempelig met elkaar de eerste beginselen van muziekspelen leert. Hiervoor kun je een instrument lenen bij ons, als dit instrument voorradig is. In de blazersklas kun je ook diverse instrumenten uit proberen om te bekijken welke het best bij je past.

Bij voldoende belangstelling is dit ook mogelijk in de slagwerkklas.

Muzieklessen

Je kunt via onze Harmonie individueel, in duo of in groepsverband muziekles krijgen op elk instrument. We stimuleren alle muzikanten om muziekles te blijven nemen, ook als je al in een orkest speelt. Zo blijf je je muzikaal en technisch ontwikkelen.

Voor gerichte vragen, neem svp contact met ons op via info@harmoniehaarsteeg.nl