Schoolprojecten

schoolprojecten

Via het fonds voor cultuurparticipatie verzorgen we op basisscholen de Vlechter en de Bussel muziekonderwijs. Muziekdocenten Merel Levink en Beppie Schalken geven muziekles in alle groepen. Bovendien maken zij lesbrieven en coachen zij de leerkrachten. Deze deskundigheidsbevordering van de leerkrachten heeft als bedoeling dat na drie jaar de school grotendeels op eigen benen staat wat betreft muziekonderwijs.
We zetten ook onze schouders onder kortdurende projecten en workshops. Zo leveren we jaarlijks een bijdrage aan de Cultour, de cultuurkaravaan die in september diverse scholen aandoet.
Op de Lambertusschool zijn we jaarlijks present met enkele muzieklessen in diverse klassen. We geven er ook naschools diverse workshops, zoals op slagwerk en pBone. In 2019 staat onze muzikale inzet in het teken van de kunstweken op deze school.

Let's make music

Muziek maakt slim 

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.
Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.
Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.