St. Cecilia in de kinderschoenen

Haarsteegsestraat in westelijke richting ca. 1910 Een bericht uit 1849 (St. Cecilia bestond toen 6 jaar) bevestigt de relatie Van de Wijnperse-St.-Cecilia:   22 juni 1849 Men meldt uit Nieuwkuik, van den 17 dezer.  Heden had men het genoegen eene vereeniging van muzijk gezelschappen in deze gemeente bij elkander te zien, om gezamentlijk en ieder afzonderlijk twee muzijkstukken uit te voeren, zoo ook om de verbroedering onder de liefhebbers dier edele toonkunst meer en meer te bevorderen. Van de uitgenoodigde harmonien waren opgekomen, die van Vlijmen, Haarsteeg, Elshout,...

lees verder